Felbontás: 1024 x 768 | Design: Civertan Bt. | Ajánlott böngésző: IE, Mozilla

A mérésügyi törvény (1991.évi XLV törvény) előírásainak megfelelően a bekötési vízmérők négy, a lakás-mellékvízmérők nyolc évig tekinthetők hitelesnek. A vízmérők hitelesítéséről az eszköz tulajdonosának kötelessége gondoskodni. A lakás-mellékvízmérők jellemzően a fogyasztók tulajdonában vannak, ezért nyolcévenkénti hitelesítésükről nekik kell gondoskodni. Tapasztalatok szerint az ügyfelek erről gyakran megfeledkeznek.

A vízszolgáltatásról szóló, 2013/58. (II. 27.) számú kormányrendelet többek között előírja, hogy a szolgáltató (a területileg illetékes vízművek) köteles, a mellékvízmérők hitelességét, beépítésük helyességét azok üzembe helyezésekor ellenőrizni, továbbá kötelezi arra is, hogy gondoskodjon a vízmérők záró elemmel (VIPAK gyűrű) történő ellátásáról.

 

 

Milyen esetben szükséges a mellékmérők műszaki átvétele (továbbiakban MEO)?

  • Új lakás-mellékvízmérő felszerelését követően
  • Újonnan számlázásba vett lakás-mellékvízmérő esetében
  • Meghibásodás vagy lejárt hitelesség miatti cserét követően
  • Mérőhitelesítés után (ha ugyanazt a mérőt szerelik vissza)
  • Sérült záró elem pótlását követően

Mi szükséges a sikeres MEO elősegítéséhez?  

  • Az átadásra kerülő vízmérő hiteles legyen, hitelessége a hitelesítés évétől –nem pedig a felszereléstől- számítva 8 év.
  • A kivitelezés az Fővárosi Vízművek Zrt. által jóváhagyott terveknek megfelelően legyen elvégezve.
  • Épületen belül kialakított mérőhely esetén a vízmérőt a helyiség padlóvonala felett legalább 30 cm, vízszintes beépítés esetén legfeljebb 1,30 m tengelymagassággal, függőleges beépítés esetén legfeljebb 1,50 m számlapközépmagassággal kell beépíteni.
  • A vízmérő előtt beépített elzáró (golyóscsap) és a vízmérő között csak egy darab oldható kötés (hollandi) lehet.
  • A műszaki átvétel időpontjára a vízmérőt és az oldható kötést, plombálás céljára hozzáférhetővé kell tenni.